Baze de date disponibile în reţeaua universităţii

Formant medicina curenta

Conținutul

  Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

  formant medicina curenta

  Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia fac parte, se poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar, prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe. Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii.

  formant medicina curenta

  La programele de studii universitare de licență cu de credite transferabile, respectiv de credite transferabile, toate lucrările de licenţă se verifică, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii. După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţilor li se eliberează o adeverinţă privind finalizarea studiilor, în termen de 30 de zile de formant medicina curenta data finalizării examenului de licenţă, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni de la promovare.

  formant medicina curenta

  Adeverinţa privind finalizarea studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi actul de studii. În situații excepționale stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate sau alte situații specialesusținerea examenului de licență se poate desfășura on-line în baza unei proceduri proprii, cu aprobarea Consiliului de Administrație și a Senatului universitar.

  formant medicina curenta

  Studenţii au obligația de a comunica Decanatului facultăţii, titlul lucrării de licenţă și acordul coordonatorului ştiinţific, până cel târziu la data de 1 iunie a penultimului an de studiu, anul V pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară, respectiv al anului IV pentru Farmacie.

  Anexa nr.

  formant medicina curenta

  Schimbarea titlului şi a coordonatorului științific nu mai este posibilă începând formant medicina curenta cel de-al 2-lea semestru al ultimului an de studii. Lucrările de licență, ce urmează a fi verificate cu softul antiplagiat utilizat de Universitate, vor fi trimise pe e-mail în format Word fără bibliografie până cel târziu în data de Sesiunea a II — a Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, la decanatul facultăţii, până la data de

  formant medicina curenta